مشخصات فایل<تحقیق در مورد معرفي رشته رياضي 17 ص >

تحقیق در مورد معرفی رشته ریاضی 17 ص ,معرفی رشته ریاضی 17 ص,دانلود تحقیق در مورد معرفی رشته ریاضی 17 ص ,معرفی,رشته,ریاضی,17,ص تحقیق در مورد معرفي رشته رياضي 17 ص با ما همراه باشید با موضوع تحقیق در مورد معرفي رشته رياضي 17 ص .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

قسمتی از متن .doc :

كليات

الف) تعريف برخي از واژه ها و اصطلاحات

1 . گروه آزمايشي

بر اساس تقسيم بنديهاي انجام شده ، مجموعة رشته هاي مختلف تحصيلات دانشگاهي، بر حسب مواد امتحاني آزمون سراسري كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي پذيرد ، به چهار گروه آزمايشي : (1) علوم رياضي و فني (2) علوم تجربي (3) علوم انساني (4) هنر تقسيم مي شود.

2 . رشته

رشته ، زير مجموعه اي از يك گروه آزمايشي است كه دانشجويان پذيرفته شده در آن ، در يك موضوع خاص‏ علمي كه متمايز از ساير موضوعهاست ، به تحصيل پرداخته و با توجه به مقطع تحصيلي مربوط ، كارآيي و مهارت لازم را در آن موضوع كسب مي نمايند ؛ نظير رشته هاي : كامپيوتر و كتابداري .

در آزمون سراسري ، هر شته با كدي خاص از ساير رشته ها متمايز مي گردد .

3 . گرايش

رشته هاي مختلف علمي ، در نهايت به تخصصهاي فرعي تر به نام گرايش منتهي مي شوند . اين تقسيم بندي در پاره اي از رشته ها در مقطع كارشناسي ( نظير رشته كامپيوتر ، گرايش نرم افزار و يا رشته برق ، گرايش الكترونيك ) و در پاره اي ديگر ، در مقطعهاي تحصيلي بالاتر مانند كارشناسي ارشد ( نظير رشتة فيزيك ، گرايش نجوم) صورت مي گيرد.

4 . دانشگاه

به مجموعه اي از واحدهاي علمي و آموزشي گفته مي شود كه در شاخه ها و رشته هاي خاصي از علوم فعاليت داشته ، با مديريت واحد و برابر ضوابط خاص وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اداره شوند.

دانشگاههايي كه فعاليت خود را در يك گروه آزمايشي خاص متمركز كرده اند ، دانشگاه تخصصي (نظير دانشگاه صنعتي شريف ) و ساير دانشگاهها كه در گروههاي آزمايشي مختلف فعاليت دارند ، دانشگاه جامع ( نظير دانشگاه تهران ) ناميده مي شوند. وظايف دانشگاه عبارت است از : تربيت نيروي متخصص ، نشر و اشاعه علوم ، گسترش مرزهاي دانش و . . .

5 . دانشكده

به واحدي از يك دانشگاه كه در تعدادي از رشته هاي خاص علمي مرتبط با هم فعاليت دارد دانشكده گفته مي شود ؛ نظير : دانشكدة علوم تربيتي و دانشكدة كشاورزي . دانشكده ها همان وظيفه دانشگاه را در سطحي محدودتر به عهده دارند.

6 . گروه آموزشي

هر دانشكده به واحدهاي كوچكتري به نام گروه آموزشي تقسيم مي شود . گروه ، مسئووليت فعاليت در يك رشته خاص يا چند رشته متجانس را بر عهده دارد: نظير : گروه زبان و ادبيات فارسي ، گروه حسابداري و گروه آبياري .

7 . دوره ( مقطع تحصيلي )

دوره يا مقطع تحصيلي ، نشان دهندة ميزان و تعداد درسها ، نوع مدرك اعطايي در پايان تحصيل و طول مدت تحصيل در يك رشته خاص است ؛ مانند : دوره ها يا مقطعهاي تحصيلي كارداني ( فوق ديپلم ) ، كارشناسي ( ليسانس ) ، كارشناسي ارشد ( فوق ليسانس ) ، دكتراي حرفه اي و دكتراي تخصصي .

ب ) نظام آموزشي دانشگاهها

نظام آموزشي حاكم بر تمام دانشگاههاي كشور ، نظام واحدي است كه در آن ، ارزش هر درس با توجه به سرفصل و حجم مطالب آن و نيز تعداد واحد اختصاص داده شده به آن درس ، سنجيده مي شود .

هر سال تحصيلي ، شامل دو نيمسال ( و در پاره اي موارد يك دوره تابستاني ) است كه در پايان هر يك ، درسهاي انتخاب شده از سوي دانشجو در آن نيمسال ( يادواره تابستاني ) ، ارزيابي مي گردد . در صورتي كه دانشجو نتواند در يك درس نمره قبولي بياورد ، ملزم به گذراندن مجدد همان درس خواهد بود . طول هر نيمسال 17 هفته و هر دوره تابستاني ، 6 هفته آموزشي ( بدون احتساب مدت امتحانات ) است.

طبق مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي ، هر واحد درس ، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن در طول يك نيمسال تحصيلي ( و يا دوره تابستاني ) به صورت 17 ساعت نظري ، يا 34 ساعت آزمايشگاهي ( عملي ) ، يا 51 ساعت كارگاهي ( عملياتي ميداني ) و يا 68 ساعت كارآموزي و كارورزي ( كار در عرصه ) تدريس مي شود .

ج ) انواع دانشگاهها

د ريك تقسيم بندي كلي ،‌مجموعه دانشگاههاي كشور به سه نوع تقسيم مي شوند : دانشگاههاي دولتي ، دانشگاههاي غير انتفاعي و غير دولتي و دانشگاههاي آزاد اسلامي ( مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش ، جداي از اين تقسيم بندي است ) .

آموزش در دوره هاي روزانه دانشگاههاي دولتي به صورت رايگان و در دوره هاي شبانه دانشگاههاي دولتي و همچنين در دانشگاههاي آزاد اسلامي و غير انتفاعي و غير دولتي با پرداخت شهريه ، امكان پذير است .

د ) شرايط ثبت نام در يك گروه آزمايشي ( در آزمون سراسري )

داوطلبان مي توانند در امتحانات سراسري دانشگاهها كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي گردد ، بدون توجه به نوع گواهينامه دوره متوسطه خود ، فقط در يكي از چهار گروه آزمايشي ثبت نام و شركت نمايند .

هـ ) شرايط ورود و نام نويسي در دانشگاهها ( دولتي ،‌ غير انتفاعي و غير دولتي )

براي ورود و ثبت نام در دانشگاههاي دولتي و دانشگاههاي غير انتفاعي و غير دولتي لازم است داوطلبان ، داراي شرايط عمومي و اختصاصي مربوط باشند كه از آن جمله مي توان به داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه ( مورد تاييد آموزش و پرورش از داخل يا خارج كشور ) و يا معادل آن براي آموزشهاي حوزوي ( مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) براي ورود به دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته ، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه اي و همچنين داشتن گواهينامه دوره كارداني ( مورد تاييد از سوي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ) براي ورود به دوره هاي كارشناسي ناپيوسته اشاره كرد.